Regelgeving

Op deze pagina is diverse informatie te vinden over de regelgeving in Nederland. Zorg ervoor dat u, voor montage of bestelling van producten, op de hoogte bent van de op dat moment geldende (wettelijke) regels en richtlijnen. 

360 graden rondom zichtbaar
De signalering moet 360 graden rondom het voertuig zichtbaar zijn. Dit betekend dat op een afstand van 20 meter, op een kijkhoogte van 1,5m tenminste één van de signaleringslampen goed zichtbaar is. Dit kan door de montage van bijvoorbeeld een zwaailamp of dakset eventueel aangevuld met extra flitsers.

Richtlijn gebruik gele attentieverlichting 
In deze richtlijn wordt aangegeven welke soort attentieverlichting gebruikt moet worden in welke situatie. De richtlijn is opgesteld in een samenwerking van de ANWB, Rijkswaterstaat en VBS. 
Te downloaden via de volgende link: Richtlijn-gebruik-gele-attentieverlichting.pdf
Deze richtlijn is onderdeel van de REVI, Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen verkeersincidenten

ECE-R65
Alle signalering op voertuigen op de openbare weg moeten voldoen aan de Europese ECE-R65 richtlijnen. In deze richtlijnen staat o.a. beschreven aan welke eisen amber, blauwe en rode signaalverlichting moet voldoen. 
De gehele richtlijn is te vinden in dit document (update 7-12-2011): r065r2e.pdf

Regeling optische en geluidssignalen 2009
In deze regelgeving staat beschreven wanneer een ambergeel, blauw of groen zwaailicht gevoerd dient te worden. In artikel 5 hiervan staat o.a. het volgende beschreven: 
5.1 "blauw zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set blauwe signaalverlichting; de set voldoet aan klasse 2 van ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek; ter ondersteuning van de set mag aan de voorzijde van het voertuig symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig op een hoogte tussen 0,4 m en 1,2 m boven het wegdek een set secundaire blauwe signaalverlichting zijn aangebracht; ook deze set is gecertificeerd overeenkomstig ECE reglement 65; de secundaire set is alleen in werking wanneer de primaire signaalverlichting is ingeschakeld; de secundaire set signaalverlichting straalt naar voren, evenwijdig aan de lengteas van het voertuig; de secundaire set mag separaat uitschakelbaar zijn"....
5.2 "
geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting; de set voldoet aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek."
5.3 "groen zwaai-, flits- of knipperlicht: een rondom schijnend groen permanent licht, zwaai-, flits- of knipperlicht, waarmee een voertuig dat is uitgerust met de in het eerste en tweede lid bedoelde signaalverlichting eveneens mag worden uitgerust; het groene licht wordt alleen gebruikt bij een stilstaand voertuig om daarmee het voertuig van de hoogste betrokken leidinggevende van de betrokken hulpverleningsdienst aan te geven.

In Artikel 6 staat het volgende beschreven:
"Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:
a. 
a.werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;
b. b.werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen;
c. c.werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;
d. d.vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;
e. e.het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;
f. f.het begeleiden van militaire colonnes;
g. g.het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter;
h. h.werkzaamheden van de Belastingdienst, waaronder begrepen de Belastingdienst/Douane."

De gehele regelgeving is te vinden (update 5-1-2021):  wetten.overheid.nl

Regeling voertuigen
Daarnaast is de regeling voertuigen nog een belangrijk document. Hierin staat o.a. benoemd aan welke eisen een voertuig moet voldoen en is onderandere aangegeven welke verlichting aanwezig mag zijn op een voertuig. 

 

Hoewel deze pagina met de grootst moglijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. 
 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 CobraSignalering | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel